دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی 

 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا کنترل آنالوگکنترل سطحتنظيمات دستي جريان (0-100%) یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا دوزینگ پمپ دیافراگمی سلونوئیدی اتاترون دارای قابلیت کنترل mA4-20 جهت کنترل با دستگاه کنترلر یا PLC یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا کنترل دستيافزاينده ي پالس [I n]افزاينده ي پالس بامموري[(In(M]مقسم پالس[I/n]آلارم جريانزمان سنجسوئيچ سطح (شامل پروب نمي شود)رله ي خروجي یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا کنترل pH.Rx(mv).CI(pH(0-14(Rx (-1000 to +1400 mV(CI (0-2/ 20/ 200 ppmمدل هاي متناسب سازي ON/OFFکنترل 4-20mAرله خروجيجبران دما(0تا100درجه سانتي گراد)کنترل سطح یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا کنترل (PH,RX,MV)(PH(0-14(RX(-1000 to +1400Mvمدل هاي تنظيماتي on/offخروجي 4-20 mAکنترل سطح یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا کنترل آنالوگتنظیمات دستی جریان از 100-0 %کنترل سطحمصرف انرژی پائین (17 وات ) یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا دوزینگ پمپ متناسب (اتصال فشار آزاد)حجم تزریق متناسب (1 دوز درهر پالس)حجم تزریق قابل تنظیم براساس زمان (هر 60-0 ثانیه یک پالس)کنترل سطح (عرضه ی بدون پروب) یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا کنترل آنالوگتنظیمات دستی جریان از 100-0 %مصرف انرژی پائین (17 وات ) یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون با کیفیت عالی و درجه یک - ساخت ایتالیا دوزینگ پمپ چندکارهکنترل نسبتیکنترل دستیافزاينده ي پالس [I n]افزاينده ي پالس بامموري[(In(M]مقسم پالس[I/n]آلارم جریانزمان سنجسوئیچ سطح (شامل پروب نمی شود)رله خروجی یکسال گارانتی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  کنترل آنالوگقابلیت کنترل درصد پمپاژ دبی به صورت دستی (20-0 و100-0 %)کنترل جریان دستیآلارم افت و افزایش عملکرد دستگاه

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ  چند منظوره کنترل دستیافزاینده ی پالس (I x n)افزاینده ی پالس بامموری (I x n.M)مقسم پالس (I/n)پالس میلی لیتری (m1 x I )پالس لیتری (1 x I )هر دقیقه 3 پالس میلی لیتری (m1 x m3 )کنترل ppmکنترل 4-20 mAآلارم مقدار جریانسوئیچ سطح (شامل پروب نمی شود)رله ی خروجیآلارم افت و افزایش عملکرد دستگاه

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست