دوزینگ پمپ پرستالتیک 

 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ پریستالتیک (غلطکی) سری B با مقدار جریان ثابت یا قابل تنظیم فشار خروجی: ازبالای 3 باردارای ضمائم پلاستیکی جهت نصب دیواری با هد پمپ دارای روکش پلی کربنات شفافدوزینگ پمپ پریستالتیک نرمال دارای پوششی با مقاومت و استحکام عالی دربرابر شکستگی و پارگیقابلیت ارائه ی تیوب هدپمپ در دوجنس سیلیکون و سنتوپرنفراهم سازی امکان نصب و برداشت سریع ازطریق گیره یک...

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  دوزینگ پمپ پریستالتیک سری BH با خصیصه ی مقدار جریان قابل تنظیمدارای گیره پلاستیکی جهت نصب دیواری باهد پمپ دارای روکش پلی کربنات شفافالکتروپمپ پریستالتیک نرمال دارای پوششی با مقاومت و استحکام عالی دربرابر گسستگی و پارگیفراهم سازی امکان نصب و برداشت سریع ازطریق گیره یک پایه به همراه هر پمپ

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست