نماد اعتماد الکترونیکی

logo-samandehi

تجهیزات تصفیه آب 

 • فیلتر ممبران اسمز...
 • فیلتر ممبران اولترا...

  اولترافیلتراسیون یک فرآیند جداسازی غشایی است که تحت فشار، برخی مواد را از سیال خوراک ورودی به آن جدا می کند. جامدات معلق شامل ذرات، کلوئیدها، کیست­ها، باکتری­ها و ویروس­ها توسط فرآیند اولترافیلتراسیون که یک فرآیند فیزیکی است، جدا می­شوند در حالی که یونها و مولکولهای کوچک جدا نخواهند شد. غشاهای اولترافیلتراسیون جامدات معلق را بر مبنای اندازه حفره های غشا، از جریان خوراک حذف میکنند. اندازه حفره های غشا اولترافیلتراسیون با توجه به جنس غشا، فرایند تولید و هدف گذاری کاربری غشا متفاوت می­باشد. معمولا اندازه تخلخلها و وزن مولکولی دفع شده (MWCO) برای مشخصه یابی غشا اولترافیلتراسیون استفاده میشود. اندازه تخلخل های غشا معمولا به قطر اسمی کانالهای باز در غشا اطلاق میگردد. کمترین وزن مولکولی دفع شده به میزان جرم مولکولی یا وزن ماده حل شده که بیشتر از 90درصد آن توسط غشا دفع شود اطلاق میگردد.

 • فیلتر میکرونی (فیلتر...
 • پرشروسل اسمز معکوس R.O
 • هوزینگ فیلتر میکرونی...
 • مخازن FRP
 • مخازن فلزی فیلتر شنی
 • کربن اکتیو

  کربن اکتیو فعال با سطوح زیاد در واحد حجم به طوریکه هر میلیمتر آن سطحی معادل یک متر مربع دارد می تواند عمل جذب بو و طعم های نا مطبوع را انجام دهد انواع مختلفی از کربن اکتیو فعال که هر کدام برای کار معینی تهیه شده موجود است. ذغال فعال (کربن) از مدت ها قبل به عنوان عامل حذف بو و طعم بکاررفته و اولین صافی ذغالی کربن اکتیو(کربن فعال) در ۱۹۱۰ توسط Mager مورد استفاده و فروش قرار گرفت و در ۱۹۲۸ در شیکاگو برای حذف کلر باقیمانده آب آشامیدنی و در همان زمان در آلمان از کربن اکتیو(کربن فعال) نیز برای حذف فنل آب رودخانه Rohn از ذغال استفاده نمودند. کربن اکتیو یا ذغال فعال مواد ارگانیک را از محیط اطرافش جذب می کند , که عمل انتقال آلاینده از فاز مایع ( آب) به فاز جامد ( کربن ) صورت می گیرد. نیروی جاذبه ای باعث تشکیل یک پیوند بین آلاینده و کربن و چسبیدن آنها به هم می شود.

 • رزین

  همان گونه که می دانید محلولهای الکترولیت دارای یونهای مثبت (کاتیون) و یونهای منفی (انيون) هستند و از نظر بار الکتریکی خنثی هستند. یعنی مجموع آنیونها و مجموع کاتیونها از نظربار الکتریکی با هم برابرند.

  رزین های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می باشند به گونه ای که از نظرالکتریکی خنثی هستند اما تعویض کننده ها با محلول های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون، متحرک و قابل تعویض است.در اثر تعویض یونی کاتیون ها و آنیون های موجود در محلول با کاتیون ها و آنیون های موجود در رزین تعویض میشوند به گونه ای که هم محلولو و هم رزین از نظر بار الکتریکی خنثی باقی میمانند.
  برای آن که یک تعویض کننده یونی جامد، مفید باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

  ١- خود دارای یون باشد.

  ۲- در آب غیر محلول باشد.

  ٣- فضای کافی در شبکه تعویض کننده وجود داشته باشد که یون ها بتوانند بسهولت در شبکه جامد رزین وارد یا خارج شوند.

  رزین های تعویض یونی را میتوان به دو گروه بزرگ الف: رزین های کاتیونی ب:رزین های آنیونی تقسیم کرد که هر گروه شامل نوع ضعیف و نوع قوی میباشد. بطور کلی رزین های نوع قوی در یک محدوده وسیع پی اچ و رزین های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک پی اچ از مناسب هستند.